พญ.ชลนาถ อินทกรอุดม
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00 - 21.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์