พญ.ขวัญชนก พรบุญปิติ
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
8.00 - 20.00
อังคาร
8.00 - 17.00
พุธ
8.00 - 17.00
พฤหัสบดี
8.00 - 17.00
ศุกร์
8.00 - 17.00
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า