พญ.กิจศรา บัวขาว
แผนกกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
8.00 - 17.00
รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า