พญ.กาญชนก เลิศอาวาส
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวช
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 5,6,14,19,21,28 กุมภาพันธ์ 2567