พญ.กาญชนก เลิศอาวาส
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวช
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 20.00
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 1,3,8,10,17,24,31 กรกฎาคม 2567