นพ.เสรี อุ่นอร่ามวัฒน์
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2541
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง