นพ.เพียรศักดิ์ เรืองพีระกุล
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชกรรม
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราช แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ,พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตร สูติ-นรีเวชศิริราช พ.ศ.2542
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง