นพ.เพียรศักดิ์ เรืองพีระกุล
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชกรรม
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราช แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ,พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตร สูติ-นรีเวชศิริราช พ.ศ.2542
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
8.00 - 20.00
อังคาร
8.00 - 20.00
พุธ
8.00 - 20.00
พฤหัสบดี
8.00 - 20.00
ศุกร์
8.00 - 20.00
เสาร์
08:00 - 13.00
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง