นพ.เจษฎากรณ์ จันทะคาม
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมทั่วไป
ภาษา :  ไทย, English, Français
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง