นพ. เกษมศักดิ์ ทัศนพูนชัย
แผนกอายุรกรรมโรคระบทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 20.00
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
10.00 - 13.00
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 5,7,10,12,19,21,24,26,28 กุมภาพันธ์ 2567
บทความที่เกี่ยวข้อง