นพ.อรุชา วงศ์พีรกุล
แผนกกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกกุมารเวชกรรม
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
8.00 - 17.00
พุธ
8.00 - 17.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
8.00 - 17.00
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 24, 27, 28 กมภาพันธ์ 2567