นพ.อธิภูมิ ศักดิ์อภิบุญนันท์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมทั่วไป Internal Medicine
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พ.ศ.2541
  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, พ.ศ.2547
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
7.30 - 16.30
อังคาร
7.30 - 16.30
พุธ
7.30 - 16.30
พฤหัสบดี
7.30 - 16.30
ศุกร์
7.30 - 16.30
เสาร์
อาทิตย์
7.30 - 16.30
บทความที่เกี่ยวข้อง