นพ.อธิภูมิ ศักดิ์อภิบุญนันท์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมทั่วไป Internal Medicine
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พ.ศ.2541
  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, พ.ศ.2547
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง