นพ.สมชัย อรุณรุวิวัฒน์
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2534
  • ปริญญาโท ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราชและพยาบาล, พ.ศ.2541
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-19:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า