นพ.ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, พ.ศ.2549
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
9.00 - 12.00
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจวันที่ 7,14,18 กุมภาพันธ์ 2567
บทความที่เกี่ยวข้อง