นพ.ศักดา ลาวัณย์วิสุทธิ์
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์