นพ.วธัญญู สิทธิโชค
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
8.00 - 17.00
อังคาร
8.00 - 17.00
พุธ
8.00 - 17.00
พฤหัสบดี
8.00 - 17.00
ศุกร์
8.00 - 17.00
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า