นพ.พีรวุฒิ พฤกษาไพศาลศิลป์
แผนกจักษุ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16.00 - 20.00
อังคาร
พุธ
16.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
16.00 - 20.00
เสาร์
8.00 - 11.00
อาทิตย์
8.00 - 11.00
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 3,10,13,20,31 พฤษภาคม 2567