นพ.นิทัศน์ วิไลวรรณ
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฎิบัติทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์การบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิปดีมหาลัยวิทยาลัยมหิดล ,พ.ศ.2524
  • วุฒิบัตร คณะเวชสาสตร์มหาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์