นพ.ธัชชัยวัส เองไพบูลย์
แผนกวิสัญญี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา
ภาษา :  English , Chinese
การศึกษา :
  • Faculty of Medicine , Zhejiang University, China
  • Resident training in Anesthesiologist, Faculty of Medicine, Chiangmai University
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
8.00 - 17.00
อังคาร
8.00 - 17.00
พุธ
8.00 - 17.00
พฤหัสบดี
8.00 - 17.00
ศุกร์
8.00 - 17.00
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า