นพ.กิตติภัค อัศวภารุจ
แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
9.00 - 12.00
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง