นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
7.00 - 20.00
อังคาร
7.00 - 18.00
พุธ
7.00 - 18.00
พฤหัสบดี
7.00 - 18.00
ศุกร์
7.00 - 18.00
เสาร์
อาทิตย์
ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า