กภ.สุพิชญา สวัสดิ์มงคล
แผนกกายภาพบำบัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • นักกายภาพบำบัด
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์