แผนกรังสีวิทยา
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนก X-ray

แผนก X-ray   ให้บริการตรวจและวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยรังสีเอกซเรย์ (X-ray) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน

  • เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray) เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่

  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)  การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยรังสีเอกซ์โดยการฉายรังสีผ่านอวัยวะทีต้องการตรวจ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสร้างภาพ  ซึงสามารถสร้างได้ทั้งภาพในระนาบต่างๆ หรือจะแสดงเป็นภาพ 3 มิติ

  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้ตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ส่วนคอ ส่วนอก ช่องท้อง และส่วนอื่นๆ ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue)