แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป

ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั่วไป พร้อมทั้งตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นในระยะแรก มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง สามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม

การให้บริการ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
  • ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ก่อนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ประจำศูนย์