แผนกอายุรกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด เป็นต้น  พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

โดยอายุรแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา ดังนี้

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   – ให้การรักษาและตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยที่มีความปกติด้านหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา – ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกชนิด โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคปอดอักเสบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ –  พร้อมให้การรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับ เช่น ปวดท้อง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ รวมถึงโรคที่ยากซับซ้อน เช่น มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และเทคโนโลยีการส่องกล้อง
  • อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา – พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติของระบบประสาท
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  – ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ หรืออาการเจ็บป่วย จากการที่เชื้อโรคผ่านเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางผิวหนัง ทางเดินอาหาร หรือ ทางเพศสัมพันธ์ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ