แผนกอายุรกรรมโรคระบทางเดินอาหารและตับ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ 

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อึดอัดแน่นท้อง พบเป็นได้ทั้งโรคที่ไม่ร้ายแรง และโรคที่ร้ายแรง หากไม่ได้ทำการรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ  มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

 

แพทย์ประจำศูนย์