แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางแต่ละสาขา โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางศัลยกรรม ทีมบุคลากร ห้องผ่าตัด เทคโนโลยีช่วยการผ่าตัด ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด  อาทิเช่น

  • การผ่าตัดไส้เลื่อน
  • การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการผ่าตัดเปิดทางหน้าท้อง
  • การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง
  • การผ่าตัดริดสีดวง
  • การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
  • การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง
  • การจี้หูดด้วยไฟฟ้า

 

 

แพทย์ประจำศูนย์