แผนกผิวหนัง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกผิวหนัง

พร้อมให้การบริการดูแลผิวพรรณ ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง

แพทย์ประจำศูนย์