แผนกจักษุ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ โรงพยาบาลสินแทพย์ กาญจนบุรี มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีปัญหาเกี่ยวตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญทางโดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมให้บริการทั้งทางด้านการวินิจฉัย และการรักษา