แผนกกุมารเวชกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ