แผนกกุมารเวชกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวช  โรงพยาบาลสินแทพย์ กาญจนบุรี มีความพร้อมให้บริการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่เข้าใจปัญหาสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยเน้นทั้งการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมๆ กับการรักษาโรค

 

โดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา ดังนี้

  • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ – พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจับสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตสมบูร์ของลูกน้อย โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก  – ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการส่งเสริมด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เพื่อให้ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาการอย่างเหมาะสม ช่วยให้ลูกรักมีพัฒนาการที่สมวัย
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ  – โรคติดเชื้อในเด็ก ถือเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือติดเชื้อพยาธิ โดยเฉพาะเด็กที่มีไข้เรื้อรัง หรือได้รับยาปฎิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วยังไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ  เพื่อกำหนดการให้ยา ร่วมดูแลกับกุมารแพทย์ประจำตัว และวางแนวทางการรักษาให้เหมาะสม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไตในเด็ก  – พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในไต ซึ่งเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดของโครงสร้างไตในเด็กเล็ก และภาวะไตอักเสบจากสาเหตุต่างๆ