แผนกกายภาพบำบัด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มีนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ที่ทันสมัย สามารถทำการรักษาผู้ปวยได้ตรงจุด ปลอดภัย และวางแผนกการรักษาพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ตามปกติ หรือใกล้เคียงปกติ เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม โรคเส้นเลือดสมอง ตีบ ตัน แตก ลดอาการปวด อักเสบของกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด  โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่มีมาตรฐานและทันสมัย

 

 

เครื่อง Focused Shockwave และอาการปวดเรื้อรัง

 

 

แพทย์ประจำศูนย์