คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ARI

1 ธ.ค. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ กาญจนบุรี

คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection: ARI clinic)

โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรีมีศูนย์คัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ARI (Acute Respiratory Infection) ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่น ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเสมหะ

รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ COVID –19 ให้รับการตรวจคนละจุดเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส

คลินิก ARI หรือ คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นบริการ One Stop Service ที่จัดให้บริการแยกกับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการคล้ายไข้หวัดหรืออาการใกล้เคียงโควิด 19

ซึ่งการลงทะเบียน พบแพทย์ วินิฉัย รักษา รับยา ตลอดจนชำระค่าบริการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในจุดเดียว

ด้วยมาตรฐานการรักษา และระบบคัดกรอง ผู้ป่วยทั่วไปสามารถมั่นใจและอุ่นใจทุกครั้งกับการเข้ารับบริการ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ