แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

14 พ.ย. 2563 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ กาญจนบุรี

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ อุบัติเหตุฉุกเฉินอาการหนักหรือภาวะวิกฤต พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ อุบัติเหตุฉุกเฉินอาการหนักหรือภาวะวิกฤต โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตดูแลให้พ้นขีดอันตราย ตลอดจนอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทีมแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และทีมบุคคลกรสหสาชาชีพ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเพื่อพักฟื้น ด้วยห้องพักผู้ป่วยที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าอยู่ ตลอดจนแผนกกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เพื่อให้กลับมาทำกิจวัตรได้อย่างดีที่สุด  

 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมพยาบาลและบุคคลกรประจำรถฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตอย่างครบครัน พร้อมให้บริการนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
 • บริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  CT Scan ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • บริการตรวจ Ultrasound 
 • ศูนย์ X-Ray พร้อมด้วยทีมแพทย์รังสีวินิจฉัย ที่มีประสิทธิภาพ
 • ห้องผ่าตัด พร้อมด้วยทีมพยาบาลสหสาขาวิชาชีพและศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้อง ICU (Intensive Care Unit) พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน ได้มาตราฐานและทีมพยาบาลสหสาขาวิชีพ เฝ้าสังเกตอาการตลอด 24 ชั่วโมง และทีมแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิด
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ