รพ.สินแพทย์ กาญจนบุรี ได้รับรองมาตรฐาน AACI

8 ก.ย. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International  

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้งจนได้รับรองมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียตะวันตก

มาตรฐาน AACI เป็นองค์กรอิสระที่ทันสมัยในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านการดูแลสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ คุณภาพชีวิต และคุณภาพในการดูแลทั่วโลก

มาตรฐาน AACI ได้มุ่งเน้นให้สถานพยาบาลส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน AACI ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการดูแลของตน ให้ข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลและการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าสถานพยาบาลได้เคารพในสิทธิผู้ป่วย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน AACI  ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง (Realistic/Achievable) เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยอาศัยหลักฐานที่ได้รับการพิสูจน์ (Patient-Centered/Patient Safety/Evidence Based Practice) ปรับตามบริบทขององค์กรและท้องถิ่น เน้นกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  • การกำกับดูแลกิจการ (Governance Standards)
  • การดูแลที่มุ่งเน้นผู้ป่วย (Patient Focused Care)
  • บริการสนับสนุน (Ancillary Services)

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี นำทีมบริหารโดยนายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน ห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนด้านการให้บริการ  โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากล และยังเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยรักษา และพร้อมด้วยบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034-912-888

Website : synphaet.co.th/Kanchanaburi

Facebook : fb.me/synphaetkanchanaburi

#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ

#โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ