ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2566

21 ก.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีทำการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อลดความความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีขอขอบคุณทีมวิทยากร จากเทศบาลเมืองปากแพรก ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ