ประกาศ เรื่องปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server)

20 เม.ย. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี จะปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ในวันที่ 23 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 24.00 น.

ทั้งนี้อาจส่งผลให้ระบบการบริการเกิดความล่าช้า

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ