ประกาศ เรื่องทำลายเอกสารเวชระเบียน

6 ก.พ. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ตั้งแต่ปี 2555 – 2556 ที่ขาดการรักษาเกิน 10 ปี ตามนโยบายของทางโรงพยาบาล เรื่องการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร

หากท่านมีความประสงค์ต้องการประวัติการรักษาของท่านหรือญาติ กรุณานำบัตรประชาชนเจ้าของประวัติมา เพื่อยืนเรื่องดำเนินการ ได้ที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษาตามระเบียบขั้นต่อไป

สามารถติดต่อได้ที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี โทร 034 912 888 ต่อ 1004

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ