ประกาศ วัคซีนโมเดอร์นา

1 ธ.ค. 2564 | เขียนโดย
ประกาศ
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี จะได้รับวัคซีน Lot.2
และเปิดให้บริการฉีด วันที่ 10, 13 และ 15 ธันวาคม 2564
โดยลำดับคิว กลุ่มที่ 2 และ 3 จะได้รับสิทธิ์ให้ลงทะเบียน
ยืนยันตัวตนและนัดหมาย การฉีดผ่านระบบเว็บไซต์ Online Care
โรงพยาบาลจะจัดส่ง Link ในการลงทะเบียนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์
ในรอบนี้ทาง SMS เป็นลำดับถัดไป
สำหรับท่านที่ฉีด lot.1 แบบ 2 เข็ม ท่านจะได้รับวันนัด
เข็มที่ 2 ผ่านระบบ ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขอบพระคุณทุกความไว้วางใจ
สำหรับวัคซีน Lot.3
คาดว่าจะได้รับมาอีกครั้ง ในกลางเดือนธันวาคม
ซึ่งจะให้สิทธิ์เพิ่มเติมไปตามลำดับ
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ โรงพยาบาลสินแพทย์
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
หากท่านใดไม่ได้รับข้อความ sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
สามารถแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนและผู้ชำระเงินได้ทาง
Facebook: โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)
หรือ
โทรศัพท์: 034-912-888, 034-520-911 (24 ชั่วโมง)
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ