คลินิกโภชนาการเพื่อสุขภาพ

30 ส.ค. 2565 | เขียนโดย ศ.คลินิก ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเรามีสุขภาพกายที่ดีคือ การได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย ถ้ามีการเสียสมดุลของสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย (ได้ มาก หรือ น้อยเกินไป) อาจก่อให้เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง ผู้ที่มีบริโภคนิสัยที่ดี รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จะมีโอกาสเสี่ยงลดลงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นคืนสภาพ ทำงานเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติได้

 

ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ หรือโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต “1,000 วันแรก”

เนื่องจากสมองมีการพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่ง 2 ขวบปีแรกของชีวิต ภาวะขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อการทำงานและพัฒนาการของสมอง รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายด้วย ดังนั้น ลูกหลานของเราควรได้รับการดูแลเรื่องโภชนาการอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม สามารถมีพัฒนาการสมวัย ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาเมื่ออายุมากขึ้น เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น

 

ผู้ที่ควรได้รับการดูแลด้านโภชนาการและอาหาร

การดูแลด้านโภชนาการและอาหารควรทำในทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ภาวะโภชนาการปกติมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพที่ดี การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปแล้ว ภาวะโภชนาการที่ดีเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ

การรักษาโรคเป็นการดูแลเมื่อเกิดหรือเป็นโรคแล้ว เป็นการรักษา “ปลายเหตุ” โรคบางโรคมีสาเหตุจากภาวะทุโภชนาการ หรือมีความสัมพันธ์กับการบริโภค เช่น เบาหวานกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ความดันเลือดสูงกับการบริโภคเกลือ โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการบริโภคไขมันบางประเภท กระดูกพรุนหรือกระดูกบางกับปริมาณแคลเซียม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว การดูแลด้านโภชนาการหรือที่เรียกว่า การให้โภชนบำบัด มีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัว การลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากโรค และอาจจะช่วยให้หายจากความเจ็บป่วยได้

ดังนั้น กลุ่มผู้ที่ควรได้รับการดูแลด้านโภชนาการและอาหาร ได้แก่

– ผู้ที่มีสุขภาพดี ยังไม่มีภาวะเจ็บป่วย

– ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วย เช่น

เบาหวาน

ความดันเลือดสูง โรคไต

ไขมันสูงในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคตับ

โรคทางลำไส้

โรคมะเร็ง

การผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดที่เกี่ยวกับลำไส้ ภาวะหลังผ่าตัด

การปลูกถ่ายอวัยวะ

ภาวะทุโภชนาการ ผอม น้ำหนักเกิน อ้วน

 

ดังนั้นการได้รับสารอาหารครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมตามวัยตั้งแต่แรกเกิด ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการใช้วิถีชีวิตอย่างฉลาดและถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดี

 

คลินิกโภชนทัศ หรือ คลินิกโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition clinic for health) ดำเนินการโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อการดูแลรักษาโรคอ้วนและภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วม ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการขาด และผู้ที่เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารหรือสารอาหาร รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ

 

พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกโภชนาการเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

นัดหมายแพทย์ 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ