โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

Exercise Stress Test

 

เพราะหัวใจ เป็นอวัยวะที่ทำงานหนักตลอดเวลา และไม่เคยหยุดพัก ควรหันมาดูแลสุขภาพหัวใจของเราตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด หรือหัวใจล้มเหลว

 

❤️รายการตรวจประกอบด้วย❤️

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Digital X-ray)
 3. ตรวจหาสภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 7. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 9. ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA-1C)
 10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 14. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
 15. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
 16. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

ราคา   5,200   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 3
ราคา
6,000 ฿
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 2
ราคา
5,200 ฿