แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (2เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอ็นโทไวรัส 71 หรือ EV 71 

โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Disease เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอ็นเทอโร และแค็กซอกกี้ ทำให้มีอาการเป็นไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว

การฉีดวัคซีนสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอ็นโทไวรัส 71 หรือ EV 71  ที่เป็นเชื้อสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะ’สมองอักเสบ’หรือ’กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ’ ในบางรายรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

  • ฉีดได้ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
  • ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน

ราคา   6,900   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ากุมารแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าว สำหรับ 2 เข็ม ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทาง :
SHARE