แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อไอพีดี IPD

10 สายพันธุ์ แบบ 2 เข็ม

สำหรับเด็กช่วงอายุ 12 เดือน – 5 ปี


ราคา   3,850   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ในแต่ละครั้ง
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages