แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อไอพีดี IPD 13 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อไอพีดี IPD

13 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม

สำหรับเด็กช่วงอายุ 7 เดือน – 11 เดือน


ราคา   7,990   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ในแต่ละครั้ง
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages