แพ็กเกจฝากครรภ์ A

ระยะเวลา : 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดแพ็กเกจฝากครรภ์  A  ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ และตรวจดูแลฝากครรภ์โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตลอดจนครบกำหนดคลอด  จำนวน 9 ครั้ง

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการฝากครรภ์ครั้งแรก

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 2 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO (Blood Group) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อ HIV (Anti HIV) จำนวน 2 ครั้ง
 • ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส จำนวน 2 ครั้ง
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Hb Typing ) จำนวน 1 ครั้ง
 • การตรวจปัสสาวะ (Urine exam) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ (Strip urine albumin) จำนวน 5 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50 g.GCT) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS Sugar) จำนวน 1 ครั้ง

รายการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์  จำนวน 4 ครั้ง
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 ครั้ง

โดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รายการวัคซีน และยาบำรุงครรภ์

 • วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ (Td vaccine) 1 เข็ม
 • วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP vaccine) 1 เข็ม
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม
 • ยาบำรุงครรภ์ (Medicine)

เงื่อนไขแพ็กเกจฝากครรภ์

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าเจาะเลือด ยา อัลตราซาวด์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • ไม่ครอบคลุมการแพ้ท้องอย่างรุนแรง แท้งบุตร ตั้งครรภ์นอกมดลูก การเจ็บป่วยอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ไข้ อุบัติเหตุ ครรภ์เป็นพิษ การคลอดก่อนกำหนด เลือดออกรกเกาะต่ำ และครรภ์แฝด เป็นต้น
 • กรณีที่มารดาประสงค์ตรวจเพิ่ม เช่นตรวจวินิจฉัยพาหะธารัสซีเมีย ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะทารกในครรภ์หรือตรวจคัดกรองลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์

ราคา   23,000   บาทช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ
ราคา
4,700 ฿
แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ B
ราคา
17,900 ฿