แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมก่อนมีบุตร (Male)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รายการตรวจสำหรับคุณผู้ชาย ดังนี้

  • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ Physical Examination by Obstetrician
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PS Digital
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจหาหมู่เลือด Blood group ABO
  • ตรวจหาหมู่เลือด RH grouping
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs-AG
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs-AB
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL Serum
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti-HIV screening
  • ตรวจวินิจฉัยแยกโรคพาหะธาลัสซีเมีย HB Typing (mical)

ราคา   2,690   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages