แพ็กเกจตรวจตับและทางเดินน้ำดี

ระยะเวลา : 22 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ปัจจุบันโรคตับ และทางเดินน้ำดี ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นหนี่งในภูมิภาคเอเชียที่มีความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งตับ อีกทั้งยังมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกอีกด้วย

รายการตรวจตับและทางเดินน้ำดี

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase / SGPT / SGOT / Total Protine / Albumin / Total Bilirubin / Direct Bilirubin )
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCVAb)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

ราคา   4,750   บาท


หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ช่องทาง :
SHARE