พญ.วราภรณ์ วนาสิทธชัยวัฒน์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
7:30-16:30
อังคาร
7:30-16:30
พุธ
7:30-16:30
พฤหัสบดี
7:30-16:30
ศุกร์
7:30-16:30
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง