นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบประสาทและสมอง
  • อายุรแพทย์ชำนาญการ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:30-15:30
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
08:30-17:30
อาทิตย์
09:00-14:00
บทความที่เกี่ยวข้อง