แผนก X-ray
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนก X-ray

เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่  สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมากและรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็วขึ้น พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย เช่น เครื่อง เอกซเรคอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ

แพทย์ประจำศูนย์