ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด  ดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางแต่ละสาขา โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางศัลยกรรม ทีมบุคลากร ห้องผ่าตัด เทคโนโลยีช่วยการผ่าตัด ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด