รพ.สินแพทย์ นครปฐม ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI

10 มี.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI "American Accreditation Commission International"เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI นำทีมบริหารโดยนายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ที่เน้นความปลอดภัย รวมทั้งด้านเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนด้านการให้บริการ นำสู่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยรักษา ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบครัน

✨ โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดนครปฐมที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้สถานพยาบาลส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 🎉🎉

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพเพื่อให้การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ