พิธีตั้งศาลและอัญเชิญพระพรหม ขึ้นประดิษฐาน โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

1 เม.ย. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ 14:00นในการนี้ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ มาประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหมที่ทำจากหินอ่อนสีขาว ทรงสุริยะ บวงสรวงด้วยเครื่องสักการะบูชาอันเป็นมงคล และอัญเชิญพระพรหมขึ้นประดิษฐาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ แก่โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ร่วมกับบุญพระบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหม ในครั้งนี้จะช่วยอำนวยพร ให้บุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
โดยมี ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ